ຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂດຍກົງ ກັບທາງຫ້ອງການຝ່າຍລົງທະບຽນຂອງ ວິທະຍາໄລ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ໂທສອບຖາມ:  021 413871 ໃນໂມງລັດຖະການ