ອະດີດນັກສຶກສາຣັຕນະ

ແຈ້ງການ

ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ທຸກສາຍທຸກພາກຮຽນ ພາຍຫຼັງທີ່ຈົບຈາກ ວິທະຍາໄລໄປແລ້ວຂໍຄວາມຮ່ວມມືນັກສຶກສາສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງນັກສຶກສາເອງໃຫ້ກັບທາງ ວິທະຍາໄລ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຂໍ້ມູນມີດັ່ງນີ້:

  1. ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
  2. ເບີໂທລະສັບ
  3. ບ່ອນສັງກັດ (ບ່ອນເຮັດວຽກ)
  4. ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ສົ່ງ: Email: contact@rbac.info

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: +85621413871