ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao
  • English

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

Slide

ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່

2020 - 2021

ປະລິນຍາຕີ, ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ແລະ ລະດັບຊັ້ນສູງ ສົກສຶກສາ

ດາວໂຫຼດແບບຟອມ

ສາຂາ ວິຊາຮຽນ

ສາຂາວິຊາ ການບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ

ສາຂາວິຊາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ສາຂາວິຊາ ການຕະຫຼາດ

ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ

ກ່ຽວກັບສະຖາບັນ

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນທີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ສ້າງບຸກລະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນລະດັບຫລັກສູດປະລິນຍາຕີບໍລິຫານທຸລະກິດ ທັງໝົດ 13 ລຸ່ນ ມີຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາໄປແລ້ວ ທັງໝົດ: 5.010 ຄົນ, ເປັນຍິງ  2.866 ຄົນ.  ແລະ ມີຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ ທັງໝົດ 8 ລຸ່ນ: ມີຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາໄປແລ້ວ ທັງໝົດ: 456 ຄົນ,  ເປັນຍິງ 216 ຄົນ.  ຊຶ່ງນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສຳເລັດໄປແລ້ວນັ້ນ, ສ່ວນຫລາຍກໍ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນ ພະນັກງານໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ເປັນຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງ, ຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ ໄປສຶກສາຕໍ່ເພື່ອຍົກລະດັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ນັກສຶກສາທຸກຄົນທີ່ຈົບອອກໄປສະເລ່ຍ 90 ກວ່າເປີເຊັນ ແມ່ນມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໝັ້ນຄົງ. ຈາກໝາກຜົນສຳເລັດ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ້ບໍລິຫານ, ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຂອງ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງບຸກຄະກອນອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກສັງຄົມ ແລະ ຕະຫລາດແຮງງານ ຊຶ່ງເປັນຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມພ້ອມຂອງ ສະຖາບັນພວກເຮົາ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ບໍລິການທາງວິຊາການ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ມີປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ເປັນເວລາຍາວນານຜ່ານມາແລ້ວ ແລະ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນອອກໄປສູ່ສັງຄົມໃນຂະແໜງວິຊາການວິຊາຊີບຕ່າງໆ ກໍ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການຕໍານິວິຈານໃນທາງລົບແກ່ທາງສະຖາບັນພວກເຮົາແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຂ່າວສານ

ໂຕ້ວາທີ

ໂຕ້ວາທີ

ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມານັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫ້ອງ C44 ສາຂາວິຊາ ການບໍລິຫານທົ່ວໄປ ກັບ C46 ສາຂາວິຊາ […]

ມອບຂອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ

ມອບຂອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ

ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາສະຖາບັນ ຣັຕນະ ໄດ້ມອບຂອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ ວິຊາ ສະຖິຕິ (ວິຊາ ອາຈານ ບຸນມາກ ຂຸນພົມ) ເຊິ່ງນັກສຶກສາທັງສອງແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນ 99.5 […]

ສຳມະນາວິຊາການໃຫ້ກັບນັກສືກສາໃໝ່ສົກຮຽນ 2020-2021

ສຳມະນາວິຊາການໃຫ້ກັບນັກສືກສາໃໝ່ສົກຮຽນ 2020-2021

ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມານີ້ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຄະນະຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສືກສາ ຢູ່ທີ່ ສະໂມສອນໃຫ່ຍຂອງສະຖາບັນ. ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຝືກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ແນະນໍາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນການຮຽນ-ການສອນ, ກົດລະບຽບຕ່າງໆ […]

ການນຳສະເໜີສິນຄ້າຂອງນັກສຶກສາສາຍການຕະຫຼາດ ວິຊາ : MARKETING PLAN

ການນຳສະເໜີສິນຄ້າຂອງນັກສຶກສາສາຍການຕະຫຼາດ ວິຊາ : MARKETING PLAN

ວິຊາ : MARKETING PLAN ເປັນວິຊາໜື່ງໃນສາຍການຕະຫຼາດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກົດລະຍຸດຕ່າງໆໃນການນຳສະເໜີສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ. ສະນັ້ນການນຳສະເໜີຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງກໍ່ເປັນບົດຮຽນອັນໜື່ງໃນການນຳສະເໜີຂອງນັກສຶກສາສາຍການຕະຫຼາດ ແລະ ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ນັກສຶກສາຫ້ອງ […]

ແຈ້ງການ

ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນປະລິນຍາຕີ ສົກສຶກສາ 2020-2021

ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນປະລິນຍາຕີ ສົກສຶກສາ 2020-2021

ລາຍຊື່ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນປະລິນຍາຕີ ສົກສຶກສາ 2020-2021 ທີ່ເສັງວັນທີ 09 ກັນຍາ 2020 ອອກແລ້ວ ສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດໃນໜ້າທຳອິດ ແລະ ໜ້າສຸດທ້າຍ. ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳນັກສຶກສາເສັງເຂົ້າໃໝ່ ສົກ 2020-2021 ແລະ […]

ແຈ້ງການເປີດຮຽນໃໝ່ ສົກສຶກສາ 2020-2021

ຢຸດການຮຽນ-ການສອນ 1ວັນ

ຢຸດການຮຽນ-ການສອນ 1ວັນ

ຜົນການສອບເສັງຄືນພາກຮຽນທີ່ I ສົກ 2019-2020 ອອກແລ້ວພາກັນມາເບີ່ງເດີ ກຳລັງຕິດ

ຜົນການສອບເສັງຄືນພາກຮຽນທີ່ I ສົກ 2019-2020 ອອກແລ້ວພາກັນມາເບີ່ງເດີ ກຳລັງຕິດ

ປະຕິທິນກິດຈະກຳ

ເດືອນພະຈິກ 2020
​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ ເສົາ ​ອາ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ວິດີໂອ

ຮູບພາບ

ລົງທະບຽນຮຽນໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້