ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ-ນັກສຶກສາ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ-ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2019 ເປັນບົດຮຽນອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຈະຈົບອອກໄປດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ, ໄປເປັນພະນັກງານ ຢູ່ນຳອົງກອນ-ອົງການ, ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານຕ່າງໆ ຮູ້ໄດ້ເຖິງການຮັກປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ຮູ້ກົດໝາຍການສໍ້ລາດບັງຫລວງຕ່າງໆ.