ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ການຈັດສຳມະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັບນັກວິທະຍາກອນ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 ໄດ້ມີການຈັດສຳມະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັບນັກວິທະຍາກອນຂື້ນ ໂດຍນັກສຶກສາ ປີ 3 ຫ້ອງ C32 ພາກເຊົ້າ ສາຍພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃນຫົວຂໍ້: ການຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງເຈົ້າ
Seminar of Presentation “Learning From mistakes”

ເບິ່ງຮູບເພີ່ມຕື່ມ