ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ການປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສະນັ້ນ ກ່ອນຈະເປີດການຮຽນການສອນ ສໍາຫລັບນັກສຶກສາປີ 3 ໃນວັນທີ 02 ມິຖຸນາ 2020 ແລະ ນັກສຶກສາໝົດທຸກປີຮຽນໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2020, ທາງສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດການສີດຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຈາກມູນນິທິຈີນ ແລະ ໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຈີນ 1628 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020.