ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບ ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ວັນຄານ ທີ 21 ກໍລະກົດ 2020 ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ “ຜົນປະໂຫຍດການນຳໃຊ້ໄອທີ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນໄລ” ໃຫ້ກັບ ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ.
ພາບບັນຍາກາດ