ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ກຳມະບານຮາກຖານ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ກັບ ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ປະສົບອຸບັດຕິເຫດ