ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ກິດຈະກຳ ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນດອຍໂອກາດ

ກິດຈະກຳ ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນດອຍໂອກາດ ຂອງຊາວໜຸ່ມນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ່ 24-26 ກຸມພາ 2020

ເບິ່ງຮູບເພີ່ມຕື່ມ