ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao
  • English

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ກ່ຽວກັບ ຣັຕນະ

ວຶທະຍາໄລ ຣັຈນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ປຽບເໝື່ອກຸນແຈ ສູ່ປະຕູ່ແຫ່ງໂລກອານາຄົດ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດ 4 ປີ ສຳລັບລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຫລັກສູດສອງປີສຳລັບປະລິນຍາໂທ ທີ່ສິດສອນໂດຍອາຈານຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດທິ ທັ້ງຄົນ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດດວ້ຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ສິດ ວິທະຍາໄລ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມີຈຸດປະສົງທີຈະໃຫ້ນັກສືກສາມິທັກສະ ແລະ ວິໃສທັດວິເຄາະທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຈຳເປັນສຳລັບຄວາມສຳເລັດ ໃນອາຊີບ ໃນລະດັບສາກົນ ທັງວຽກງານຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.