ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao
  • English

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ຜົນງານ ແລະ ລາງວັນ

ເຂົ້າຢຽມຊົມໄດ້ທີ່ Hall B ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ (ອາຄານ B ຊັ້ນ 4) ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 021413871