ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao
  • English

ຣັຕນະ ພາບລວມ

ວິທະຍາໄລ ຮັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ປຽບສະເໜືອນກຸນແຈ່ ສູ່ປະຕູແຫ່ງໂລກອານາຄົດ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ເຂົ້າສຶກສາ ຫລັກສູດ 4 ປີ ສຳລັບລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຫລັກສູດສອງປີ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ທີ່ສິດສອນໂດຍ ອາຈານຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ທັ່ງຄົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ສິດ ວິທະຍາໄລ ຣັຕນະ ບໍລິການທຸລະກິດ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະໃຫ້ການສຶກສາມີທັກສະ ແລະ ວິໃສທັດວິເຄາະທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຈຳເປັນສຳລັບຄວາມສຳເລັດ ໃນອາຊີບ ໃນລະດັບສາກົນ ທັງວຽກງານຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.