ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao
  • English

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ສະໝັກວຽກ

ສະໝັກວຽກກັບ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ
ເບີໂທຕິດຕໍ່ 021 413871

 

ສະໝັກວຽກກັບ adidas ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ພະນັກງານຂາຍ 3 ຕຳແໜ່ງ
ບັນຊີສາງ 1 ຕຳແໜ່ງ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 255 453; 021 255496