ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao
  • English

ສະໝັກວຽກ

ສະໝັກວຽກກັບ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ
ເບີໂທຕິດຕໍ່ 021 413871, WhatsApp 020 5914 0206