ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao
  • English

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ສະໝັກວຽກກັບ ຣັຕນະ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 021 413871

Email: info@rbac.info