ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຍົກຖານະ ວິທະຍາໄລ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຂຶ້ນເປັນ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ