ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ອອກແຮງງານລວມ ວັນຄູແຫ່ງຊາດ 7 ຕຸລາ ຄົບຮອບ 25 ປີ.

ຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ອອກແຮງງານລວມ ອານາໄມບໍລິເວນເດີ່ນສະຖາບັນ ແລະ ຕາມເສັ້ນທາງອ້ອມແອ້ມສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບ ວັນຄູແຫ່ງຊາດ 7 ຕຸລາ ຄົບຮອບ 25 ປີ.