ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ເຂົ້າມານຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນ

ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ເຂົ້າມານຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນເຊິ່ງມີຫຼາຍໆຜະລິດຕະພັນ ຂອງທະນາຄານ ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບ ຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດກັບທະນາຄານ (JDB) ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນ ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ.