ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ທ ຢູ່ທອງ ໄຊຊະຫນິດ ປີ 3 ພາກເຊົ້າ ສາຍພາສາອັງກິດທຸລະກິດ