ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ນັກສຶກສາທີ່ ຈົບຊັ້ນສູງແລ້ວຢາກຕໍ່ປະລີນຍາຕີ ແມ່ນໃຫ້ມາສະເໜີຕົວກັບ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ “ດ່ວນ” ຮັບຈຳນວນຈຳກັດ.