ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ນັກສຶກສາສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງກົດຈະລາຈອນ ທີ່ ໄອເຕັກ

ວັນທີ 2 ຕຸລາ 2019 ເວລາ 14:00 ນັກສຶກສາສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງກົດຈະລາຈອນ ທີ່ ໄອເຕັກ