ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ນັກສຶກສາ ຣັຕນະ ຄົນໃດຍັງບໍ່ມີໜ້າກາກໃສ Face Shield ສະຖາບັນແຈກຟຣີ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາກັບຄືນສູ່ສະຖາບັນ ຫລັງຈາກປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈຶ່ງໄດ້ກັບມາເປີດການຮຽນ-ການສອນເປັນປົກກະຕິ ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2020 ກ່ອນການເຂົ້າຮຽນ ທາງສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈຶ່ງໄດ້ ທຳການແຈກໜ້າກາກໃສ, ວັດອຸນນະພູມຮ່າງການ, ທຳການປະຕິບັດລ້າງມືດ້ວຍເຈວເອວກໍຮໍ ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ, “ນັກສຶກສາ ຣັຕນະ ຄົນໃດຍັງບໍ່ມີໜ້າກາກໃສ Face Shield ສະຖາບັນແຈກຟຣີ”