ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao
  • English

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ຜົນການສອບເສັງຄືນພາກຮຽນທີ່ I ສົກ 2019-2020 ອອກແລ້ວພາກັນມາເບີ່ງເດີ ກຳລັງຕິດ