ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ຜົນການສອບເສັງພາກຮຽນ 2 ສົກສຶກສາ 2018-2019

ແຈ້ງເຖິງນັກສຶກສາປີ 1-3 ພາກເຊົ້າ,ບ່າຍ ແລະ ຄຳ່ ສົກສຶກສາ 2018-2019 ຜົນການສອບເສັງພາກຮຽນ 2 ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າເບີ່ງທາງ https://rattana.fedena.com ເລີຍ, ຕາມ User ແລະ Password ທີ່ນັກສຶກສາໄດ້ມາເອົານຳຫ້ອງການປະຊາສຳພັນ ສ່ວນນັກສຶກສາຜູ້ໃດຍັງບໍ່ໄດ້ມາເອົາແມ່ນໃຫ້ໄປພົວພັນເອົາ User ແລະ Password ຂອງຕົນນຳຫ້ອງການປະຊາສຳພັນ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດໄດ້.