ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນປະລິນຍາຕີ ສົກສຶກສາ 2020-2021

ລາຍຊື່ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນປະລິນຍາຕີ ສົກສຶກສາ 2020-2021 ທີ່ເສັງວັນທີ 09 ກັນຍາ 2020 ອອກແລ້ວ ສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດໃນໜ້າທຳອິດ ແລະ ໜ້າສຸດທ້າຍ. ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳນັກສຶກສາເສັງເຂົ້າໃໝ່ ສົກ 2020-2021 ແລະ ກໍ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບນ້ອງໃໝ່ທີ່ຈະເຂົ້າມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ ໃນສົກຮຽນນີ້. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ໂທ: 021413871