ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ພິທີສະຫຼຸບວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ປີ 2018

ພິທີສະຫຼຸບວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ປີ 2018, ວາງແຜນທິດທາງ
ປີ 2019 ແລະ ເປີດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ຂອງ ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ
ວິທະຍາໄລ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄັ້ງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2019 ທີ່ ວິທະຍາໄລ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ