ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ມອບຂອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ

ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາສະຖາບັນ ຣັຕນະ ໄດ້ມອບຂອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ ວິຊາ ສະຖິຕິ (ວິຊາ ອາຈານ ບຸນມາກ ຂຸນພົມ) ເຊິ່ງນັກສຶກສາທັງສອງແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນ 99.5 ແລະ 100 ຈຳນວນສອງນ້ອງນັກສຶກສາ.

ຜູ້ທີ່ 1 ແມ່ນ ນາງ ວົງຄຳ ຍຸດຕິທຳ ຫ້ອງ C35 ພາກຄຳ່ ສາຂາວິຊາ ການບໍລິຫານທົ່ວໄປ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 100

ຜູ້ທີ່ 2 ແມ່ນ ທ້າວ ຄິດທະວັນ ຄູນສະຫວັດ ຫ້ອງ A13 ພາກເຊົ້າ ສາຂາວິຊາການເງິນ-ການທະນາຄານ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 99.5

ຜູ້ມອບແມ່ນ ອາຈານປະຈຳວິຊາ ສະຖິຕິ ອາຈານປະຈຳສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ອາຈານ ບຸນມາກ ຂຸນພົມ.

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳທັງສອງນ້ອງ ແລະ ກໍຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ກັບນ້ອງໆນັກສຶກສາທ່ານອື່ນເອົາໄປເປັນແບບຢ່າງໃນການຮຳ່ຮຽນ ແລະ ຕັ້ງໃຈໃນການຮຳ່ຮຽນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນວິຊາອື່ນໆກໍ່ເຊັນດຽວກັນ ນ້ອງໆສາມາດຍາດເອົາທືນຮຽນຟຣີ ກັບທາງສະຖາບັນໄດ້ ຖ້າຄະແນນໄດ້ A ທຸກວິຊາ ທາງສະຖາບັນພວກເຮົາກໍ່ຈະມີນະໂຍບາຍໃຫ້ນັກສຶກສາຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນຮຽນຟຣີ ຈົ່ງຕັ້ງໃຈໃນການຮຳ່ຮຽນແຕ່ລະພາກຮຽນຕໍ່ໆໄປ ນ້ອງໆກໍ່ຈະສາມາດຍາດໄດ້ຄະແນນດີໆແບບດັ່ງສອງນ້ອງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້.