ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ມະຫາວິທະຍາໄລ ມາເລເຊຍ ມາພົບປະຢ້ຽມຢາມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ມາເລເຊຍ ມາພົບປະຢ້ຽມຢາມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ມາເລເຊຍ