ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ລົງຝຶກງານ

ບໍລິສັດ ຈີບີມໍເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (ເອັມຈີ)

ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການ:
6 ຍິງ 3 ຊາຍ 3 : ສາຂາວິຊາການຕະຫຼາດ
3 ຍິງ 2 ຊາຍ 1 : ສາຂາວິຊາການເງິນ-ການທະນາຄານ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນພະແນກການຕະຫຼາດ
ທ່ານ ປັນ ແກ້ວວິຊາ 020 5795-9494