ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ສະມາຄົມ ການສຶກສາ ພາກເອກະຊົນ ລົງຢ້ຽມຢາມສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ I ສະໄໝທີ V

ສະມາຄົມ ການສຶກສາ ພາກເອກະຊົນ ລົງຢ້ຽມຢາມສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ I ສະໄໝທີ V ແລະ ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ກໍ່ໄດ້ລົງມາຢ້ຽມຢາມ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຫັດເໜັ້ນຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ສກອ, ລາຍງານ ສະພາບການ, ທາບທາມບຸກຄະລາກອນໃນການເຂົ້າຮ່ວມສະມັກເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານ “ພາບບັນຍາກາດ”.