ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ ສະຖາບັນ ຣັຕນະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການກຽມການເປີດຮຽນຄືນ ພາຍຫຼັງໄພ COVID-19

ວັນສຸກທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການກຽມການເປີດຮຽນຄືນ ພາຍຫຼັງໄພ COVID-19 ຢູ່ທີ່ ວິທະຍາໄລປາກປ່າສັກ ພ້ອມທັງມອບເຄື່ອງຕ້ານ COVID-19 ໃຫ້ແກ່ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຮາກຖານວິທະໄລປາກປ່າສັກຄື : Face Shield 100 ອັນ