ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ ສະຖາບັນ ຣັຕນະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງ ປະຈໍາໄຕມາດ 2 ປີ 2020

ວັນສຸກທີ 26 ມິຖຸນາ 2020 ສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງ ປະຈໍາໄຕມາດ 2 ປີ 2020 ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ, ແຜນການປະຈໍາໄຕມາດ 3 ພ້ອມ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ Online ໃນໄລຍະ COVID-19 ລະບາດ, ມີສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ 17 ຮາກຖານ