ຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂດຍກົງ ກັບທາງຫ້ອງການຝ່າຍລົງທະບຽນຂອງ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ໂທສອບຖາມ:  021 413871 ໃນໂມງລັດຖະການ