ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao
  • English

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂດຍກົງ ກັບທາງຫ້ອງການຝ່າຍລົງທະບຽນຂອງ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ໂທສອບຖາມ: 021 413871 ໃນໂມງລັດຖະການ