ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao
  • English

ຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂດຍກົງ ກັບທາງຫ້ອງການຝ່າຍລົງທະບຽນຂອງ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ໂທສອບຖາມ: 021 413871, WhatsApp 020 9662 2266 ໃນໂມງລັດຖະການ