ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ສາຂາ ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ

ເປັນການນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນການສື່ສານທົ່ວໄປ.

ເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ ສື່ສານກັບພາກສ່ວນຕ່າງປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.

ໜ້າທີ່

1.   ສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ

2.   ແປພາສາລາວເປັນພາສາອັງກິດ ທັງແບບຂຽນ ແລະ ປາກເປົ່າ

ຮຽນແລ້ວໄດ້ຫຍັງ ?

1.   ຮຽນຮູ້ຫຼັກການໄວຍະກອນພາສາອັງກິດທີ່ຖືກຕ້ອງ

2.   ສາມາດເດີນທາງ ແລະ ສື່ສານກັບຊາວໂລກໄດ້

ຈົບແລ້ວເຮັດວຽກຫຍັງໄດ້ແດ່ ?

1.   ເປັນພະນັກງານນໍາທ່ຽວ

2.   ເປັນນາຍແປພາສາ

3.   ເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດ

ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມກັບສາຂານີ້ !!!

1.   ມັກ ແລະ ຮັກ ການໃຊ້ພາສາອັງກິດ

2.   ມັກພັດທະນາຕົນເອງ

3.   ມັກເຮັດວຽກກັບອົງກອນສາກົນ