ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
 • Lao
 • English

ຫລັກສູດຮຽນ

ໂຄງການຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດນຳໃຊ້ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ 4 ສາຂາວິຊາ ຢູ່ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເລກທີ: 442/ສສກ/2019 ລົງວັນທີ່ 06/ກຸມພາ/2019 ໃຫ້ເປີດສອນລະດັບປະລິນຍາຕີ

ເຊິ່ງມີ 6 ສາຂາວິຊາຄື:

 • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ
 • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງີນ-ການທະນາຄານ
 • ປະລີນຍາຕີ ສາຂາການຕະຫຼາດ
 • ປະລີນຍາຕີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ
 • ປະລີນຍາຕີ ສາຂາພາສາອັງກິດທຸລະກິດ
 • ປະລີນຍາຕີ ສາຂາພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ

ໂຄງການຫຼັກສູດ ຊັ້ນສູງ

ເຊິ່ງມີ 4 ສາຂາວິຊາຄື:

 • ຊັ້ນສູງ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ
 • ຊັ້ນສູງ ສາຂາການເງີນ-ການທະນາຄານ
 • ຊັ້ນສູງ ສາຂາການຕະຫຼາດ
 • ຊັ້ນສູງ ສາຂາພາສາອັງກິດທຸລະກິດ

ໂຄງການຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງລະດັບປະລິນຍາຕີ 3 ສາຂາວິຊາ ຢູ່ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເລກທີ: 1821/ສສກ/2019 ລົງວັນທີ່ 15/ພຶດສະພາ/2019 ໃຫ້ເປີດສອນຕໍ່ເນື່ອງລະດັບປະລິນຍາຕີ

ເຊິ່ງມີ 3 ສາຂາວິຊາຄື:

 • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ
 • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງີນ-ການທະນາຄານ
 • ປະລີນຍາຕີ ສາຂາພາສາອັງກິດທຸລະກິດ

ໂຄງການຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທ

ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນໄວໆນີ້.