ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ຫົວຂໍ້ ແນວທາງການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ

ການຈັດສຳມະນາຂອງນັກສຶກສາປີ 3 ສາຍພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ວິຊາ English for Seminar+Presentation ພາສາອັງກິດສຳລັບການສຳມະນາ+ການນຳສະເໜີ “ຫົວຂໍ້ ແນວທາງການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ”
ຂອບໃຈຮູບພາບຈາກ ນາງ ວຽງສາຄອນ ເຕີມສົມບັດ ນັກສຶກສາຣັຕນະ