ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ຫົວຂໍ້ ແນວທາງການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ

ການຈັດສຳມະນາຂອງນັກສຶກສາປີ 3 ສາຍພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ວິຊາ English for Seminar+Presentation ພາສາອັງກິດສຳລັບການສຳມະນາ+ການນຳສະເໜີ “ຫົວຂໍ້ ແນວທາງການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ”
ຂອບໃຈຮູບພາບຈາກ ນາງ ວຽງສາຄອນ ເຕີມສົມບັດ ນັກສຶກສາຣັຕນະ