ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ຫຼັງຈາກຜະລິດໜ້າກາກສຳເລັດ ທາງ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມ ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ນຳໄປແຈກຢາຍຕາມໂຮງໝໍຕ່າງໆ