ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao
  • English

ອະດີດນັກສຶກສາຣັຕນະ

ແຈ້ງການ

ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ທຸກສາຍທຸກພາກຮຽນ ພາຍຫຼັງທີ່ຈົບຈາກ ສະຖາບັນໄປແລ້ວຂໍຄວາມຮ່ວມມືນັກສຶກສາສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງນັກສຶກສາເອງໃຫ້ກັບທາງ ສະຖາບັນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຂໍ້ມູນມີດັ່ງນີ້:

  • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

  • ເບີໂທລະສັບ

  • ບ່ອນສັງກັດ (ບ່ອນເຮັດວຽກ)

  • ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ສົ່ງມາທີ່:

Email: contact@rbac.edu.la

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

ໂທ: 021413871