ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao
  • English

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກຮຽນ

ນັກສຶກສາທີ່ບໍ່ສາມາດມາເອົາແບບຟອມກັບ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແມ່ນດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກຮຽນໄດ້ທີ່ນີ້.