ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao
  • English

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ຜົນງານການວິໄຈຂອງນັກສຶກສາ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ ຫໍສະໝຸດ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ (ອາຄານ B ຊັ້ນ 5)

rbac_library_2