ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao
  • English

ລາຍການໂທລະພາບ ຣັຕນະສຶກສາ

DSC_0683 1300x861

ອອກອາກາດ ທາງ ສທລ 3 ປະຈຳ

ວັນເສົາ ເວລາ 08:30-09:00 ໂມງ

ວັນອາທິດ ເວລາ 19:15-19:45 ໂມງ

ເບີ່ງລາຍການຍ້ອນຫລັງ: https://www.youtube.com/channel/UCxX8nPizxXNvyoexQPrgiUw