ລາຍການໂທລະພາບ ຣັຕນະສຶກສາ

DSC_0683 1300x861

ອອກອາກາດ ທາງ ສທລ 3 ປະຈຳ

ວັນເສົາ ເວລາ 08:30-09:00 ໂມງ, 15:05-15:35 ໂມງ

ວັນອາທິດ ເວລາ 19:00-19:30 ໂມງ, 22:55-2325 ໂມງ