ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາທີ່ຈະມາຮຽນຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ

ແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາທີ່ຈະມາຮຽນຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ໃຫ້ມາລວມທີ່ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ວັນທີ 20 ມີນາ 2019 ເວລາ 17:30 ໂມງ ລາຍລະອຽດໂທສອບຖາມຕື່ມ 021413871