ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ແຈ້ງຂ່າວເຖິງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມ 7 ແລ້ວຊອກຫາສະຖານທີ່ຮຽນຕໍ່

ແຈ້ງຂ່າວເຖິງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມ 7 ແລ້ວຊອກຫາສະຖານທີ່ຮຽນຕໍ່ ທາງ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈະຮັບນັກສຶກສາຮຽນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາຕ່າງໆ ຂອງທາງສະຖາບັນ ເລີ່ມປະກອບແບບຟອມນັບຕັ້ງແຕ່ມຶ້ນິເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈະສອບເສັງເຂົ້າວັນທີ່ 28 ສິງຫາ 2019