ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ແຈ້ງເຖິງນັກສຶກສາທີ່ຈະຮ່ວມໄປທັດສະນະ ແລະ ນັກສຶກສາທັງເກົ່າ-ໃໝ່

ແຈ້ງເຖິງນັກສຶກສາທີ່ຈະຮ່ວມໄປທັດສະນະ ແລະ ນັກສຶກສາທັງເກົ່າ-ໃໝ່ ທີ່ຕ້ອງການບໍລິຈາກເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫ້ອງການປະຊາສຳພັນ ວິທະຍາໄລ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ