ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ແຈ້ງເຖິງນັກສຶກສາ ປີ 3 ທີ່ກຳລັງກຽມປ້ອງກັນບົດ ກະລຸນາເຂົ້າມາເອົາບົດໄປແກ້ໄຂ ແລ້ວເອົາມາສົ່ງຫ້ອງການບໍລິຫານ ດ່ວນ

ແຈ້ງເຖິງນັກສຶກສາ ປີ 3 ທີ່ກຳລັງກຽມປ້ອງກັນບົດ ກະລຸນາເຂົ້າມາເອົາບົດໄປແກ້ໄຂ ແລ້ວເອົາມາສົ່ງຫ້ອງການບໍລິຫານ ດ່ວນ!!! ເພາະສະຖາບັນຈະຈັດປ້ອງກັນບົດໃຫ້ນັກສຶກສາໃນວັນຈັນທີ 09 ນີ້ !!! ສະຖາບັນຈະປິດຮັບບົດໃນມື້ວັນພະຫັດທີ 5/09/1019