ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ແຈ້ງເຖິງນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ປີ 4 ຫ້ອງ C22 ແລະ C24

ແຈ້ງເຖິງນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ປີ 4 ຫ້ອງ C22 ແລະ C24 ພາກຄ້ຳ ຫ້ອງ ອາຈານ ແສງສະທິດ ວິຊາ Project Planning ແມ່ນບໍ່ມີເສັງເພາະຄະແນນແມ່ນເອົາຕາມບົດ Presentation ເລີຍ