ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ໂຄງການ ວາຍຊີລີ້ Yseali ໄດ້ມາເຜີຍແຜ່ທືນການສຶກສາໃຫ້ກັບ ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ໂຄງການ ວາຍຊີລີ້ Yseali ໄດ້ມາເຜີຍແຜ່ທືນການສຶກສາໃຫ້ກັບ ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ປີນີ້ເປັນປີທີ 2 ຫວັງວ່າປີນີ້ນ້ອງໆນັກສຶກສາຄົງຈະໄດ້ທືນອີກ.