ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao
  • English

ມື້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບນັກສຶກສາປີ3 ກ່ອນການເຂົ້າຮຽນ

ອີງຕາມການຊີ້ນຳຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມື້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບນັກສຶກສາປີ3 ກ່ອນການເຂົ້າຮຽນ ທາງສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈຶ່ງໄດ້ ທຳການແຈກໜ້າກາກໃສ່, ວັດອຸນນະພູມຮ່າງການ, ທຳການປະຕິບັດລ້າງມືດ້ວຍເຈວເອວກໍຮໍ ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ.