ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ

ເດືອນທັນວາ 23, 2013,    

ວິທະຍາໄລ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກທ່ານ ລັດທະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເລກທີ່:  1860/ສສ.ອຊ/2002 ລົງວັນທີ່ 11/11/2002 ໃຫ້ເປີດສອນລະດັບປະລິນຍາຕີ ເຊິງມີ 2  ຄະນະຄື: ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ຄະນະພາສາສາດ

ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດແຍກອອກເປັນ 4 ສາຂາວິຊາ:

– ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການຈັດການ​
– ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງີນ ແລະ ການທະນາຄານ
– ປະລີນຍາຕີ ສາຂາການບັນຊີ
– ປະລີນຍາຕີ ສາຂາການຕະຫຼາດ

ຄະນະພາສາສາກມິ 1  ສາຂາ:

– ປະລີນຍາຕີ ສາຂາພາສາອັງກິດທຸລະກິດ