ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
  • Lao
  • English

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ນັກສຶກສາ ຣັຕນະ ຄົນໃດຍັງບໍ່ມີໜ້າກາກໃສ Face Shield ສະຖາບັນແຈກຟຣີ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາກັບຄືນສູ່ສະຖາບັນ ຫລັງຈາກປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈຶ່ງໄດ້ກັບມາເປີດການຮຽນ-ການສອນເປັນປົກກະຕິ ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2020 ກ່ອນການເຂົ້າຮຽນ ທາງສະຖາບັນ […]

ມື້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບນັກສຶກສາປີ3 ກ່ອນການເຂົ້າຮຽນ

ອີງຕາມການຊີ້ນຳຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມື້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບນັກສຶກສາປີ3 ກ່ອນການເຂົ້າຮຽນ ທາງສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈຶ່ງໄດ້ ທຳການແຈກໜ້າກາກໃສ່, ວັດອຸນນະພູມຮ່າງການ, ທຳການປະຕິບັດລ້າງມືດ້ວຍເຈວເອວກໍຮໍ ແລະ […]

ການປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສະນັ້ນ ກ່ອນຈະເປີດການຮຽນການສອນ ສໍາຫລັບນັກສຶກສາປີ 3 ໃນວັນທີ 02 ມິຖຸນາ […]